Kabary

Art oratoire
Mpikabary : Saholy
7/11/2013, Tananarive
3 mn

Afin de célébrer certains événements familiaux ou sociaux, on fait appel à un mpikabary qui prononce un discours enrichi devant un auditoire : cette tradition répond à des règles précises (enrichi de proverbes et d’Hainteny selon les circonstances)

Miantso mpikabary mba hanao lahateny feno kisarisary eo anoloan’ny mpihaino rehefa misy lanonam-pianakaviana na ara-piaraha-monina:misy fitsipika mifehy azy manokana izany vakoka nentim-paharazana izany,ary ravahan’ny ohabolana sy hainteny arakaraky ny zava-misy.

Ressources pédagogiques

Bientôt....!